PRZYCHODNIA RODZINNA DZIESIĄTA - Usługi odpłatne 

+48 744-94-25

Usługi odpłatne

L.P. Nazwa Cena brutto
Podstawowa opieka zdrowotna
1 Badania okresowe 40,00 zł
2 Orzeczenie lekarskie w książeczce sanitarno – epidemiologicznej 30,00 zł
3 Orzeczenie o zdolności do pracy 45,00 zł
4 Orzeczenie o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych 130,00 zł
5 Porada lekarska (w ambulatorium) 50,00 zł
6 Porada lekarska (w domu pacjenta) 85,00 zł
7 Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (w ambulatorium) 30,00 zł
8 Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (w domu pacjenta) 55,00 zł
RECEPTY
9 Powtórzenie recepty 20,00 zł
ZABIEGI
10 Badanie EKG (bez opisu) 10,00 zł
11 Badanie EKG (z opisem) 25,00 zł
12 Badanie moczu 7,00 zł
13 Badanie poziomu cukru „glucometr" (w ambulatorium) 5,00 zł
14 Badanie poziomu cukru „glucometr" (w domu pacjenta) 10,00 zł
15 Bańki (w domu pacjenta) 20,00 zł
16 Cholesterol 9,50 zł
17 Enema (w domu pacjenta) 20,00 zł
18 Iniekcja domięśniowa (w ambulatorium) 10,00 zł
19 Iniekcja domięśniowa (w domu pacjenta) 20,00 zł
20 Iniekcja dożylna (w ambulatorium) 20,00 zł
21 Iniekcja dożylna (w domu pacjenta) 30,00 zł
22 Iniekcja podskórna (w ambulatorium) 10,00 zł
23 Iniekcja podskórna (w domu pacjenta) 20,00 zł
24 Iniekcja (szczepionka własna) 10,00 zł
25 Nebulizacja (seria 10 zabiegów) 40,00 zł
26 Nebulizacja (seria 5 zabiegów) 20,00 zł
27 Określenie stopnia otyłości lub nadwagi (BMI) 10,00 zł
28 Opatrunek specjalistyczny (w domu pacjenta) 40,00 zł
29 Opatrunek w ambulatorium 20,00 zł
30 Opatrunek zwykły (w domu pacjenta) 20,00 zł
31 Pobranie materiału do badań (w ambulatorium) 5,00 zł
32 Pobranie materiału do badań (w domu pacjenta) 10,00 zł
33 Podanie leku (w ambulatorium) 3,50 zł
34 Pomiar ciśnienia (w ambulatorium) 5,00 zł
35 Pomiar ciśnienia (w domu pacjenta) 10,00 zł
36 Pomiar poziomu hemoglobiny glikowanej (HbA1C%) 25,00 zł
37 Pomiar temperatury 3,00 zł
38 Pomiar wagi 3,00 zł
39 Pomiar wzrostu 3,00 zł
40 Profilaktyka i edukacja w gabinecie zabiegowym 25,00 zł
41 Profilaktyka i edukacja w środowisku 35,00 zł
42 Program Kardiologiczny 48,00 zł
43 Program POChP 24,00 zł
44 Program profilaktyki gruźlicy (w ambulatorium) 4,00 zł
45 Program profilaktyki gruźlicy (w domu pacjenta) 4,00 zł
46 Szczepienia ochronne (inne niż zlecone przez NFZ) 10,00 zł
47 Szczepienia przeciw grypie -dla pacjentów NZOZ DZIESIĄTA 30,00 zł
48 Szczepienie przeciw grypie „Influvac" 30,00 zł
49 Szczepienie przeciw grypie „Vaxigrip" – dla klientów indywidualnych 35,00 zł
50 Szczepienie przeciw grypie „Vaxigrip" – dla klientów instytucjonalnych 35,00 zł
51 Szczepienie przeciw grypie „Vaxigrip" – dla pracowników NZOZ DZIESIĄTA 20,00 zł
52 Szczepienie przeciw KZM [FSME-IMMUN] w ambulatorium 98,00 zł
53 Szczepienie przeciw pneumokokom "pneumovax 23" 69,00 zł
54 Szczepienie przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B 55,00 zł
55 Szczepienie TD 10,00 zł
56 Wizyta patronażowa położnej (w domu pacjenta) 20,00 zł
57 Wprowadzenie venflonu 5,00 zł
58 Wymiana cewnika (w domu pacjenta) 20,00 zł
59 Wywiad środowiskowy 10,00 zł

Świadczenia medyczne finansowane ze środków publicznych [oznaczone w tabeli pogrubioną czcionką ], udzielane są nieodpłatnie pacjentom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia, co stwierdza się na podstawie weryfikacji w systemie EWUŚ,