PRZYCHODNIA RODZINNA DZIESIĄTA - Michał Dutkiewicz 

+48 744-94-25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dutkiewicz

LEK.MED. MICHAŁ DUTKIWICZ

lekarz medycyny rodzinnej

Absolwent Uniwersytet Medyczny Lublin 

Nr prawa wykonywania zawodu 3000186
Nr seryjny dok. uprawniającego AA 054249
Lekarz wykonujący zawód (bez ograniczeń)
Data uzyskania uprawnień 2014-10-01
Członek Lubelskiej Izby Lekarskiej w Lublinie
Numer rejestru 58-11-3000186

Godziny przyjęć
Poniedziałek  1035  -  1800
Wtorek    800    - 1535
Środa 1035    - 1800
Czwartek 800    - 1535
Piątek 800   - 1535

wizyty domowe i wizyty patronażowe  po wcześniejszym ustaleniu z lekarzem codziennie w godzinach pracy

  dudkiewicz gabi