PRZYCHODNIA RODZINNA DZIESIĄTA - przychodnia 

+48 744-94-25

przychodnia

Geneza powstania Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  DZIESIĄTA , zrodziła się z inicjatywy Pacjentów. 

Filozofia przychodni opiera się na profesjonalizmie, doświadczeniu i zaufaniu.

Naszym zadaniem jest świadczenie wysokiej klasy usług medycznych mieszkańcom gminy Lublin w szczególności dzielnicy Dziesiąta, jak i również Pacjentom spoza jej granic.

Każdego dnia, nawet przy najdrobniejszym kontakcie staramy się sprostać Państwa oczekiwaniom, opierając się na wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu Naszego personelu.

Podstawową działalnością przychodni jest świadczenie nieodpłatnych usług medycznych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Przychodnia w zakresie podpisanego kontraktu z NFZ obejmuje opiekę:

  • lekarza
  • pielęgniarki rodzinnej (POZ)
  • położnej rodzinnej       (POZ)

NZOZ DZIESIĄTA

sprawuje opiekę medyczną nad DPS osób z niepełnosprawnością ruchową ul. Kosmonautów 78 w Lublinie.

Ceniąc Państwa wygodę nawiązaliśmy współpracę z laboratorium medycznym

  • Centrum Medyczne LUXMED Sp. z o.o.  w Lublinie

Praktyka co roku realizuje program szczepień ochronnych : grypa, pneumokoki, brodawczaka finansowanych przez Urząd Miasta Lublin

Posiadamy również własne pielęgniarki i położną ściśle współpracujące z naszymi lekarzami.

Dzięki płynnej współpracy, wzajemnym zaufaniu i oddaniu, tworzymy zgrany zespół gotowy zawsze służyć Państwu pomocą !

Korzyści dla pacjenta
To wygoda i oszczędność czasu.

Dzięki indywidualnym, internetowym kontom umawiają i odwołują wizyty zaledwie kilkoma kliknięciami, mają także stały wgląd w tok leczenia, w tym w wyniki swoich badań.

Dodatkowo, mogą pobrać bezpłatną aplikację mobilną drWidget Pacjent, która będzie dbała o regularność ich terapii, przypominając o konieczności zażycia kolejnej dawki leku.

Konto internetowe umożliwiające zdalne umawianie wizyt
Wgląd w wyniki badań
Wiadomości edukacyjne
Precyzyjne zalecenia lekarskie
Bezpłatna aplikacja mobilna
Bezpieczeństwo danych osobowych i medycznych

Rejestracji przez internet mogą dokonywać wyłącznie zarejestrowani pacjencji przychodni 

NZOZ DZIESIĄTA !!!

Jeżeli nie posiadasz jeszcze dostępu do konta internetowego należy złościć się do rejestracji w naszej przychodni i podać swój osobisty e-mail.

 Na podany Twój adres e-mail otrzymasz e-maila z informacją o aktywowania konta:

Po kliknięciu na link aktywacyjny przekierowany zostaniesz na swoje konto, gdzie należy wpisać dwa razy swoje hasło.

Po tej czynności otrzymasz na e-maila potwierdzenie założenia konta:

 

Zaloguj się wpisując login i hasło:

 

Jakie świadczenia obejmie sieć szpitali?
świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego
świadczenia wysokospecjalistyczne
świadczenia z zakresu programów lekowych
świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) realizowane w przychodniach przyszpitalnych
świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej
świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
W ramach PSZ zostanie wyodrębnionych sześć poziomów systemu zabezpieczenia świadczeń. Świadczeniodawcy z terenu danego województwa będą kwalifikowani do jednego z tych poziomów. Podstawą kwalifikacji będzie realizacja świadczeń zdrowotnych w określonych profilach świadczeń (zasady kwalifikacji zostały szczegółowo określone w ustawie oraz w rozporządzeniu wykonawczym).

Wykaz sieci pobierz

TRANSPORT SANITARNY

Decyzję o konieczności zapewnienia pacjentowi transportu sanitarnego podejmuje lekarz.

Na podstawie oceny stanu zdrowia, lekarz stwierdza czy pacjentowi przysługuje transport sanitarny i czy będzie on bezpłatny, częściowo lub całkowicie odpłatny dla ubezpieczonego.

Każdy świadczeniodawca, w ramach środków finansowych określonych w umowie, jest zobowiązany do zapewnienia usług transportu sanitarnego w przypadkach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 581 późn.zm.), z wyjątkiem świadczeniodawców udzielających świadczeń podstawowej opiece zdrowotnej, o ile nie zawarli oni odrębnej umowy w tym zakresie.

Pacjentowi, na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego, w tym lotniczego, do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem w przypadkach:

  • konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej, 
  • wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia, w przypadku dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego, w celu odbycia leczenia.
  • w przypadkach wyżej nie wymienionych, na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczonemu przysługuje przejazd środkami transportu sanitarnego odpłatnie lub za częściową odpłatnością.

            Transport ten przysługuje pacjentom, którzy:

  • są zdolni do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymagają przy korzystaniu ze środków transportu publicznego pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnyc

Lekarz zlecający transport sanitarny uzgadnia termin transportu.
Jeżeli transport sanitarny jest częściowo lub całkowicie odpłatny przez pacjenta, lekarz umieszcza stosowną informację na zleceniu.

Zasady dotyczące wystawiania zleceń na transport sanitarny przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) znajdują się w części pt. „PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA (POZ).”

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Triomed” Kolumna Transportu Sanitarnego i Pogotowie Ratunkowe

Siedziba firmy
ul. Diamentowa 4, 20-447 Lublin

Dyspozytornia
czynna 24 godziny na dobę we wszystkie dni roku
tel. (0-81) 444-11-11 lub (0-81) 742-57-57
tel. kom. (+48) 663-993-111